PLATINA (پلاتین یا طلای سفید)

PLATINA (پلاتین یا طلای سفید)

PLATINA (پلاتین یا طلای سفید) با ارزشترین و سنگین‌ترین فلز در قلمرو مواد معدنی است که توسط عده ای از صاحبنظران «دارویی با حروف بزرگ» نامیده شده است، به این معنی که جایگاه خاصی در داروشناسی ما از جهت اثبات و تهیه و نیز درمان، بخصوص در موارد روحی یا جلوگیری از عوارض روحی دارد. […]