AURUM METALLICUM (طلا)

AURUM METALLICUM (طلا)

AURUM METALLICUM (طلا) یک عنصر و یک ماده معدنی است . به دلیل داشتن رنگ جذاب ، نادر بودن ، مقاومت در برابر لکه و بسیاری از خاصیت های خاص آن  که بعضی از آنها منحصر به طلا است ، مورد توجه مردم و بسیار گران است. هیچ عنصر دیگری کاربرد بیشتری از طلا ندارد. […]