درد سیاتیک و پارگی دیسک مهره ها

ابتدا لازم است به شکلی ساده در مورد ساختار ستون مهره ها توضیحاتی را بیان نمایم . کلیه اعصاب حسی و حرکتی اعضا و اندامهای بدن ( البته بجز چند استثنا ) ، از طریق کانال نخاع که بین مهرهای ستون فقرات قرار دارد ، کار انتقال پیام حرکت و حس را انجام می دهند. […]

سندرم تونل کارپال CTS و درمان آن توسط طب هومیوپاتی

m3 2

CARPAL TUNEL SYNDROM علائم این مشکل عموما به این صورت است که فرد احساس بی حسی NUMBNESS یا گز گز و سوزن سوزن شدن . PARESTHESIA TINGLING و درد PAIN در انگشتان دست FINGER خود خصوصا انگشت شست و دو یا سه انگشت بعدی دارد. این مشکلات هنگام کار کردن و یا شب هنگام خواب […]