HYPERICUM (علف چای یا گل راعی)

HYPERICUM (علف چای یا گل راعی)

هایپریکوم HYPERICUM (علف چای یا گل راعی) در جنگلهای باز و سواحل پرچین دار می روید و در آن نواحی یافت می شود. این، گیاهی چندساله بوده و ساقهای کوتاه و خزنده دارد. گلهای آن در تابستان و پاییز می رویند. وقتی گلها، برگها و ساقه ها خرد می شوند، بوی تقریبا رزینی عجیبی از […]

علف چای

علف-چای

نام علمی: Hypericum perforatum نام لاتین: St. John’s wort نام ایرانی: گل راعی – هوفاریقون – گل شهناز – هزار چشم – گل تره – چای چوپان طبع: گرم و خشک اثرات درمانی  علف چای: گرفتگی صدا را باز می کند. مؤثر در درمان اختلالات عصبی، هیستری، عدم تعادل عصبی، تسکین دردهای عصبی و افسردگی […]