KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم)

KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم)

KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم) دارویی است که فارینگتون در مورد آن می گوید Kali carb در تنوع گسترده ای از بیماریها کاربرد دارد ولی دارویی است که معمولا در برخوردهای روزانه فراموش می شود. بجز در موارد خاصی از کاربرد آن، یعنی آسم و پنومونی Kali carb تأثیر زیاد و خاصی روی ذهن نمی گذارد […]

LAC CANINUM (شیر سگ)

LAC CANINUM (شیر سگ)

LAC CANINUM (شیر سگ) یک فرآورده جانوری است که بعنوان غذا در ابتدای زندگی جانور مورد استفاده قرار می گیرد، در نتیجه مشابه مراحل آغازین درونی ترین حالات جسمی ما است. دارو در حالت خام و طبیعی خود یعنی شیر یک غذای کامل است ولی وقتی تواندار شود، در صورتیکه علائم مطابقت داشته باشند بعنوان […]

LILIUM TIGRINUM (زنبق ببری)

LILIUM TIGRINUM (زنبق ببری)

این گیاه رنگارنگ به صورت وحشی در مناطق تپه های چین و ژاپن یافت می شود. شکوفه های عمیقن نارنجی آن، خال خال (نه نواری یا پلنگی) بوده و همراه با لکه های مشکی جوهری می باشند. تنطور مادر آن از ساقه، برگها و گلهای تازه این گیاه تهیه می شود. دکتر تایلر می گوید: […]