داروی هومیوپاتی GLONOINE (نیتروگلیسیرین)

داروی هومیوپاتی GLONOINE (نیتروگلیسیرین)

GLONOINE (نیتروگلیسیرین) از مخلوط دو ماده یعنی گلیسیرین که یک چربی خنثی است و در ترکیب مواد آرایشی به کار می رود، و نیتروژن که یک گاز بدون رنگ، طعم و بو است، تهیه می گردد. وقتی این دو با هم و با نسبت یک به چهار ترکیب شوند و طبق شرایط داروسازی هومیوپاتی توان […]

BARYTA CARBONICA (کربنات باریم)

BARYTA CARBONICA (کربنات باریم)

BARYTA CARBONICA (کربنات باریم) دارویی است که به طور کامل اثبات گردیده و یک داروی شخصیتی است. این دارو، دارویی عمیق و بادوام است که اختصاصا در مورد افرادی که در دو انتهای زندگی قرار دارند، یعنی نوزادان و کودکان، و افراد مسن کاربرد دارد. برای درمان بوی بد دهان، خشکی دهان در صبح زود، […]

PHOSPHORUS (فسفر)

PHOSPHORUS (فسفر)

PHOSPHORUS (فسفر) عنصری است که برای حیات ضروری است. برای مثال، وجودش برای انتقال انرژی در سلول های گیاهی از طریق واکنشهای شیمیایی لازم است. اولین ماده ضروری برای حیات، کربن است که از اتمسفر، جذب گیاهان می شود و در گیاهان، با فسفر وجود دارد. خواص فیزیکی فسفر بسیار بالاست. بعلت قابل احتراق بودن […]

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی)

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی)

COCCULUS INDICUS (سیاه دانه هندی) محتوى الكلویید پیکروتوکسین است که وقتی به صورت خام تجویز شود اثراتی سمی داشته و در شکل تواندار شده هومیوپاتی خواص درمانی دارد. هانمن در مورد این گیاه سمی (Cocculus)  می گوید: «این ماده گیاهی که تا کنون فقط برای نابود کردن بعضی عوامل سمی و بیهوش کردن ماهی ها […]

HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه)

HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه)

HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه) یکی از داروهای سه گانه هذیان و پرت و پلاگویی و هدیه ای از سلسله گیاهان است. Hyoscyamus نیز مثل Belladonna و Stramonium در شکل خام خود سمی است. از ریشه های تازه گیاه جهت تهیه داروی مادر استفاده می کنند زیرا در این شرایط حائز حداکثر توان دارویی است. گفته […]