HEPAR SULPHUR (کلسیم سولفید)

HEPAR SULPHUR (کلسیم سولفید)

HEPAR SULPHUR (کلسیم سولفید) دارویی است که جایگاه مهمی در هومیوپاتی دارد، حتی در موارد بسیار جزیی. Hepar sulph هانمن از مخلوط پوسته های پودرشده صدف و گلهای خالص گوگرد با نسبت مساوی تهیه و به مدت ۱۰ دقیقه در یک حرارت ثابت نگهداری می شود. برای درمان سردردهایی که به علت در معرض سرما […]

BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید)

BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید)

BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید) یا فاشرای سفید یکی از داروهایی است که در هومیوپاتی استفاده خاصی در موارد حاد دارد. این دارو از اولین داروهایی است که هانمن خود اثرات آنرا اثبات کرده و یکی از داروهایی است که به قول Dudgeon بدون آن باید دکانمان را تعطیل کنیم. از اینرو Bryonia جایگاه ویژه […]

LAC CANINUM (شیر سگ)

LAC CANINUM (شیر سگ)

LAC CANINUM (شیر سگ) یک فرآورده جانوری است که بعنوان غذا در ابتدای زندگی جانور مورد استفاده قرار می گیرد، در نتیجه مشابه مراحل آغازین درونی ترین حالات جسمی ما است. دارو در حالت خام و طبیعی خود یعنی شیر یک غذای کامل است ولی وقتی تواندار شود، در صورتیکه علائم مطابقت داشته باشند بعنوان […]

PULSATILLA (شقایق یا گل باد)

PULSATILLA (شقایق یا گل باد)

PULSATILLA (شقایق یا گل باد) اساسن یک داروی زنانه است و معمولن در مورد دختران جوان با مشکلات روحی و رحمی خاص کاربرد دارد. البته این بدان معنی نیست که دارو برای مردان مفید نباشد. هیچ شکی وجود ندارد که اگر علائم مطابقت داشته باشند، دارو کمک زیادی به رفع مشکلات مردان نیز خواهد کرد. […]

CONIUM MACULATUM (سم شوکران)

CONIUM MACULATUM (سم شوکران)

CONIUM MACULATUM (سم شوکران)، ماکولاتوم یا شوکران معروف یا شوکران خال خال یا شوکران سمی با گیاه (Bennet)، گیاه مشهوری است که معروف به سم بقراط است. این گیاه بواقع بصورت وسیعی در یونان و روم قدیم هم برای قتل قضایی (حکم قضایی برای قتل کسی) و هم جنایی (به قصد کشتن کسی) بکار می […]

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل)

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل)

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل) از گرافیت پودر شده، سرب سیاه، یک کربن معدنی حاوی ناچیزی از آهن تهیه می شود. این ماده تقریبن از نظر دارویی (پزشکی) عنصری خنثی است. مقادیر این ماده در حالت تواندارش، کاربرد بسیار وسیعی در استفاده های درمانی دارد. هانمن فرآورده های خود را از خالص ترین […]

PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون)

PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون)

PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون) اساسن یک داروی غده ای است. همیشه یک روز تاریخی وجود دارد که پزشکی با یک داروی جدید دوست می شود. برای دوستی با دارو باید خصوصیات و توانایی های آنرا در واکنش و پاسخ هایی که می تواند در انسان ایجاد کند، تشخیص داد. دکتر تایلر می گوید Phytolacca یکی […]

CHAMOMILLA (بابونه)

CHAMOMILLA (بابونه)

CHAMOMILLA (بابونه) گیاه خودرویی است که به صورت وحشی در مزارع کشاورزی در بین گندم و برنج رشد می کند. ولی این گیاه دارویی عالی جهت تمام عوارض ناشی یا تشدید شده در اثر عصبانیت است. از آنجا که علفهای هرزه در مزارع برنج رشد می کنند و جای یک محصول با ارزش را می […]