LACHESIS (مار سمی سوروکوکو)

LACHESIS (مار سمی سوروکوکو)

LACHESIS (مار سمی سوروکوکو) از زهر مار لچزیس یک مار ترسناک بنام سوروکوکو که در آمریکای جنوبی زیست می کند، تهیه می شود. این افعی، بزرگترین مار در میان افعی های گزنده است. سم Lach بدون استثنا دارویی است که مصرف بسیار وسیع و گسترده ای دارد. جالب است گفته شود که نوعی سازگاری بین […]

SULPHUR (گل گوگرد)

SULPHUR (گل گوگرد)

SULPHUR (گل گوگرد) یکی از مهمترین داروهای پلی کرست است. این دارو سلطان داروهای آنتی سوریک است و از نظر خصوصیات هومیوپاتی محدوده گسترده ای دارد. هانمن می گوید Sulphur شهرت خود بعنوان داروی ضد خارش را شاید از وقتی که پزشکی حالت رسمی پیدا کرد، یعنی از ۲۰۰۰ سال قبل، بدست آورده است. گوگرد […]

NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم)

NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم)

NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم) برای اولین مرتبه توسط هانمن در زمینه درمانی هومیوپاتی معرفی شد. این یکی از نمک های خاص گروه Natrum با خواص آنتی سوریک قوی است. در مدارس قدیم از این ماده جهت محدود کردن سوختگی و اگزما و بعنوان یک رفع کننده ترشحات بینی و واژن استفاده می کردند. وقتی از […]

ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان)

ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان)

ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان) داروی موثر دیگری از قلمرو کانی ها است. مواد دارویی Crude ترکیبی از آنتیموان و گوگرد هستند. وقتی این دارو توان دار شود داروی پلی کرست بسیار خوبی می گردد. Antim crud در احساس شبیه گراز و خوک است، مثل Arsenic حالت اسب دارد و مثل Pulsatilla حالت بره. این دارو […]

CANTHARIDES (سوسک اسپانیایی)

CANTHARIDES (سوسک اسپانیایی)

CANTHARIDES (سوسک اسپانیایی) از سوسک اسپانیایی با تبدیل آن به صورت یک پودر خشن و سپس اشباع آن با الكل جهت به دست آوردن داروی مادر تهیه می شود. این دارو برای اولین مرتبه توسط استاد هانمن معرفی گردید. جهت تأکید روی اهمیت آن، دکتر تایلر اضافه می کند، داروی قطعی و مؤثر دیگری در […]

APIS MELLIFICA (زنبور عسل)

APIS MELLIFICA (سم زنبور عسل)

APIS MELLIFICA (زنبور عسل) داروی آنتی سوریک بسیار خوبی است که از سم زنبور عسل تهیه می شود. نیش زنبور موجب سوزش، درد نیش زننده، زخم، قرمزی، تورم و حساسیت ناحیه نیش خورده می گردد. تمامی این حشره در تهيه تنطور مادر بکار می رود. جالب است که در ارتباط با مصونیت سازی پیشگیرانه از […]

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب)

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب)

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب) بیشتر یک ماده خنثی است که از نظر درمانی مفید است و عامل قدرتمندی است که بعد از فرایند رقیق سازی ارزش درمانی بسیار زیادی پیدا می کند. توان نهفته و واقعی آن وقتیکه به خوبی تواندار شود، مشخص خواهد شد. کربن مهمترین عنصر تشکیل دهنده موجودات زنده و هر یک […]

THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای)

THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای)

THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای) یکی از بزرگترین کشفیات هانمن است. اکثر داروهای متریامدیکای او قبل از زمان وی بطور معمول بعنوان عناصر درمانی مورد استفاده قرار می گرفتند. در مورد خواص درمانی Thuja تا قبل از اینکه هانمن آنرا آزمایش و اثبات کند، اطلاعاتی وجود نداشت. هانمن تأکید داشت که این تنها […]

LEDUM PALUSTRE (چای مرداب)

LEDUM PALUSTRE (چای مرداب)

LEDUM PALUSTRE (چای مرداب) از نظر تاریخی، قبلن بصورت وسیعی در قسمتهایی از شمال اروپا به شکل یک داروی مشهور بر علیه سیاه سرفه و حملات صفراوی، بعضی از بیماریهای پوستی، اسهال و اسهال خونی بکار میرفته است. این گیاه در اقلیم های سرد شمالی بهتر رشد می کند و در نواحی مردابی می روید […]

RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)

RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)

RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)، یا ترشک پیچ یکی از علفهای معمولی بریتانیا است. این دارو گاهی برای درمان خارش استفاده می شود، ولی توسط هومیوپاتها برای بیماریهایی نظیر لارنژیت، برونشیت، آسم و اسهال مورد استفاده قرار می گیرد. بدون شک این دارو برای بیماریهای پوستی کاربرد دارد، بخصوص وقتی که علائم نیز منطبق باشند. برگهای […]