خانه برچسب ها مشکلات پوستی

برچسب: مشکلات پوستی

LACHESIS (مار سمی سوروکوکو)

LACHESIS (مار سمی سوروکوکو) از زهر مار لچزیس یک مار ترسناک بنام سوروکوکو که در آمریکای جنوبی زیست می کند، تهیه می شود. این...

SULPHUR (گل گوگرد)

SULPHUR (گل گوگرد) یکی از مهمترین داروهای پلی کرست است. این دارو سلطان داروهای آنتی سوریک است و از نظر خصوصیات هومیوپاتی محدوده گسترده...

NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم)

NATRUM CARBONICUM (کربنات سدیم) برای اولین مرتبه توسط هانمن در زمینه درمانی هومیوپاتی معرفی شد. این یکی از نمک های خاص گروه Natrum با...

ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان)

ANTIMONIUM CRUDUM (سولفید آنتیموان) داروی موثر دیگری از قلمرو کانی ها است. مواد دارویی Crude ترکیبی از آنتیموان و گوگرد هستند. وقتی این دارو...

CANTHARIDES (سوسک اسپانیایی)

CANTHARIDES (سوسک اسپانیایی) از سوسک اسپانیایی با تبدیل آن به صورت یک پودر خشن و سپس اشباع آن با الكل جهت به دست آوردن...

APIS MELLIFICA (زنبور عسل)

APIS MELLIFICA (زنبور عسل) داروی آنتی سوریک بسیار خوبی است که از سم زنبور عسل تهیه می شود. نیش زنبور موجب سوزش، درد نیش...

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب)

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب) بیشتر یک ماده خنثی است که از نظر درمانی مفید است و عامل قدرتمندی است که بعد از فرایند رقیق...

THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای)

THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای) یکی از بزرگترین کشفیات هانمن است. اکثر داروهای متریامدیکای او قبل از زمان وی بطور معمول بعنوان...

LEDUM PALUSTRE (چای مرداب)

LEDUM PALUSTRE (چای مرداب) از نظر تاریخی، قبلن بصورت وسیعی در قسمتهایی از شمال اروپا به شکل یک داروی مشهور بر علیه سیاه سرفه...

RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)

RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)، یا ترشک پیچ یکی از علفهای معمولی بریتانیا است. این دارو گاهی برای درمان خارش استفاده می شود، ولی توسط...

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین اخبار