تا چه زمانی مدارک پزشکی خود را نگه داریم؟

نگهداری مدارک پزشکی

ممکنه نگهداری مدارک پزشکی برای سالها،کار سخت و کسل کننده ای باشه، ولی واقعیت اینه که خیلی برای تشخیص بیماری ها به پزشک کمک میکنه. ?مدارک بیماری های دوران کودکی و حتی مدارک بیماریهای والدین نقش خیلی مهمی در تشخیص روند بیماری الان ما و برنامه ریزی پزشک برای درمان داره. ?یک مثال: در عکس […]