PODOPHYLLUM (لیموی وحشی)

PODOPHYLLUM (لیموی وحشی)

PODOPHYLLUM (لیموی وحشی) در سرتاسر ایالات متحده در مناطق مرطوب و سایه دار جنگلها رشد می کند. این گیاه برگهای ۵ تا ۹ قسمتی، گلهای بزرگ سفید و میوه هایی به شکل لیموهای کوچک دارد، از اینرو گاهی آنرا لیموی وحشی می نامند. قبایل سرخپوستان از ریشه آن برای خارج کردن کرمها استفاده می کردند […]

AETHUSA CYNAPIUM (جعفری سمی)

AETHUSA CYNAPIUM (جعفری سمی)

AETHUSA CYNAPIUM (جعفری سمی) یکی از بهترین داروها برای تهوع کودکان بخصوص در هنگام در آوردن دندان و در گرمای تابستان به علت عدم تحمل شیر است. در درمان کودکانی که هیچ نوع شیری را تحمل نمی‌کنند و آن را به صورت لخته و تهوع خارج می کنند استفاده می‌شود. همچنین در کودکانی با ضعف […]