ARSENICUM ALBUM (مرگ موش)

ARSENICUM ALBUM (مرگ موش)

ARSENICUM ALBUM (مرگ موش) ماده ای به ظاهر بی ضرر، بی مزه، بی رنگ و پودری سفید، ولی دارای ماهیت بدشگونی از مرگ است. دهه های متعددی، آرسنیک سفید به عنوان اولین سم مورد انتخاب برای خودکشی یا دیگر کشی داشته است. درجه سمیّت آن به عوامل زیادی بستگی دارد. اندازه دوز، شکلی که این […]

CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور) یکی از داروهایی است که برای استفاده اضطراری باید در هر خانه ای وجود داشته باشد، ولی باید در حمام نگهداری شود. دکتر تایلر این موضوع را به زیبایی در کتاب تصویر داروهای خود بیان کرده است. او اضافه می کند، Camphor را نزدیک هیچیک از داروهای خود نگذارید، زیرا اگر چه نه […]

CUPRUM METALLICUM (فلز مس)

CUPRUM METALLICUM (فلز مس)

در پزشکی رایج از CUPRUM METALLICUM (فلز مس) به صورت سولفات مس جهت مقاصد درمانی، به خصوص به صورت استعمال خارجی استفاده می شود. فلز مس وقتی به صورت خالص باشد ماده ای نامحلول است ولی از طریق آسیا کردن محلول می گردد. این استاد هانمن بود که مشکل استفاده از مواد نامحلول را در […]

COLCHICUM AUTUMNALE (علف زعفران)

COLCHICUM AUTUMNALE (علف زعفران)

منشأ COLCHICUM AUTUMNALE (علف زعفران)، گیاه لطیف و زیبایی است که به آن زعفران پائیزه یا دختر بی شائبه می گویند. شکوفه های کمرنگ ارغوانی آن، ظاهر زعفران را دارند. این گیاهی است که در اروپا یافت می شود و از پیاز تازه آن برای تهیه داروی مادر استفاده می کنند. این گیاه از اینرو […]

CARBOLIC ACID (اسید فنیک یا فنل منجمد)

CARBOLIC ACID (اسید فنیک یا فنل منجمد)

CARBOLIC ACID (اسید فنیک یا فنل منجمد) یک داروی ضد عفونی کننده مهم و محرکی قوی است. این دارو در شکل شیمیایی سمی است. بخاطر این خاصیت بود که هانمن آن را تواندار کرد و دارویی جهت عوارض مختلف تهیه نمود. پوتنسی های مختلف Carbolic acid بر خلاف اسیدهای دیگر در الكل تهیه می شوند. […]