ALLIUM CEPA (پیاز قرمز)

ALLIUM CEPA (پیاز قرمز)

ALLIUM CEPA (پیاز قرمز) یکی دیگر از داروهای هومیوپاتی برگرفته از گیاهان است. داروی مادر Allium cepa از بوته پیاز قرمز تازه تهیه می‌گردد که به فراوانی در همه جا کشت می شود. پیاز در حالت عادی ارزش درمانی چندانی ندارد، ولی وقتی تواندار شود به عنوان دارویی بسیار عالی برای انواع التهاب‌های کاتارال عمل […]