RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)

RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)

RUMEX CRISPUS (ترشک زرد)، یا ترشک پیچ یکی از علفهای معمولی بریتانیا است. این دارو گاهی برای درمان خارش استفاده می شود، ولی توسط هومیوپاتها برای بیماریهایی نظیر لارنژیت، برونشیت، آسم و اسهال مورد استفاده قرار می گیرد. بدون شک این دارو برای بیماریهای پوستی کاربرد دارد، بخصوص وقتی که علائم نیز منطبق باشند. برگهای […]

ALLIUM CEPA (پیاز قرمز)

ALLIUM CEPA (پیاز قرمز)

ALLIUM CEPA (پیاز قرمز) یکی دیگر از داروهای هومیوپاتی برگرفته از گیاهان است. داروی مادر Allium cepa از بوته پیاز قرمز تازه تهیه می‌گردد که به فراوانی در همه جا کشت می شود. پیاز در حالت عادی ارزش درمانی چندانی ندارد، ولی وقتی تواندار شود به عنوان دارویی بسیار عالی برای انواع التهاب‌های کاتارال عمل […]