BARYTA CARBONICA (کربنات باریم)

BARYTA CARBONICA (کربنات باریم)

BARYTA CARBONICA (کربنات باریم) دارویی است که به طور کامل اثبات گردیده و یک داروی شخصیتی است. این دارو، دارویی عمیق و بادوام است که اختصاصا در مورد افرادی که در دو انتهای زندگی قرار دارند، یعنی نوزادان و کودکان، و افراد مسن کاربرد دارد. برای درمان بوی بد دهان، خشکی دهان در صبح زود، […]