کولیک شیرخواران و درمان بوسیله طب هومیوپاتی

کولیک شیرخواران و درمان بوسیله طب هومیوپاتی

پزشکان هومیوپات فراوانی در سراسر جهان از هومیوپاتی برای درمان مشکلات شیرخواران استفاده می کنند و موارد فراوانی نیز در کتابهای پزشکی هومیوپاتی از درمانهای موفقیت آمیز شیرخواران ذکر شده است اما پیش از هر گفتگویی خالی از لطف نخواهد بود اگر  عرض کنم : فرزند خودم نیز که دچار ” کولیک شیرخواران ” بود […]