AGARICUS MUSCARIUS (آغاریقون یا قارچ چتری سمی)

AGARICUS MUSCARIUS (آغاریقون یا قارچ چتری سمی)

AGARICUS MUSCARIUS (آغاریقون یا قارچ چتری سمی) از سلسله گیاهان است. داروی مناسبی برای مشکلات عصبی افراد مسن، و میخواره هایی است که اغلب دچار هذیان گویی و غشهای مشابه صرع می شوند. Agaricus مکان خاصی در متریا مدیکا به عنوان دارویی عالی برای مشکلات عصبی دارد. این دارو برای سر دردهای ناشی از گردش […]