AMMONIUM CARBONICUM (کربنات آمونیوم)

AMMONIUM CARBONICUM (کربنات آمونیوم)

AMMONIUM CARBONICUM (کربنات آمونیوم) از ترکیبات املاح بردار است، همچنین از املاح فرار میباشد. منشا دارو، آمونیوم کربونیکوم است، که نوعی نمک (ملح) قلیایی است. این ماده، بوی زننده گاز آمونیاک را دارد، به آسانی در آب حل می شود. .Amm. carb داروی بسیار موثری است که در اثر توان دار شدن نمک کربنات آمونیوم […]