BERBERIS VULGARIS (زرشک)

BERBERIS VULGARIS (زرشک)

BERBERIS VULGARIS (زرشک) متعلق به سلسله گیاهان و از خانواده Berberidaceae است. Berberis یا زرشک (Barberry) درختچه ی خارداری است که در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی به طور وسیعی پراکنده است. گلهای آن در ماه‌های می و جون (ژوئن) ظاهر می شوند. هر شکوفه ای حاوی شش پرچم است که تحریک پذیری خاصی نشان […]