CACTUS GRANDIFLORUS (کاکتوسی که شب شکوفه می کند)

CACTUS GRANDIFLORUS (کاکتوس شب)

CACTUS GRANDIFLORUS (کاکتوسی که شب شکوفه می کند) بطور وحشی در جامائیکا و بصورت یک گیاه خزنده و بالارونده می‌روید. منشأ این داروی بی نهایت با ارزش، گیاه شگفت انگیزی بنام شکوفه شب می باشد. ساقه های سیلندری آبدار آن، برنگ سبز – آبی بوده و با خوشه هایی از خارهای تیز مسلح می شوند. […]