CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی)

CICUTA VIROSA (شوکران آبی) را می توان با عنوان تشنج نامگذاری کرد. Cicuta دارویی بسیار با ارزش برای تشنجهای شدید به هر علتی، و توأم با بی هوشی است. این دارو از گیاه شوکران و سلسله کرفس سانان گرفته می شود. تمام گیاه بسیار سمی و برای جانوران کشنده است. داروی مادر آن از ریشه […]