MUREX PURPUREA (صدف ارغوانی)

MUREX PURPUREA (صدف ارغوانی)

MUREX PURPUREA (صدف ارغوانی) از یکی از صدفهای دریایی که در سواحل دریای مدیترانه زندگی می کند و ماهی ارغوانی نیز نامیده می شود، تهیه می گردد. این ماهی ارغوانی نظیر Sepia، ماده مخصوصی ترشح می کند که رنگ قرمز ملایمی دارد، و درست مثل Sepia، اختصاصا یک داروی زنانه است. این دارو اولین مرتبه […]