جین سینگ

گیاه جین سینگ

نام علمی گیاه: Panax ginseng . جنس های دیگر این گیاه مانند: Panax notoginseng و Panax bipinnatifidus می باشند. بیش از 11 گونه از این گیاه وجود دارد. اثرات درمانی جین سینگ : افزایش توان ذهنی، افزایش قدرت جسمانی، بهبود فعالیت حافظه افزایش شادابی و نشاط، افزایش قدرت تحمل و پایداری، از بین بردن استرس، […]