داروی هومیوپاتی Ranunculus bulbosus (آلاله)

داروی هومیوپاتی Ranunculus bulbosus (آلاله)

Ranunculus bulbosus (آلاله) متعلق به رده آلاله‌گان است. این داروی هومیوپاتی توسط Franz اثبات و به متریامدیکا اضافه شد. داروی مادر از تمام گیاه آلاله تهیه می گردد. عصاره گیاه برای پوست محرک و حساس کننده است و از آن برای بسیاری از بثورات پوستی استفاده می کنند. این گیاه بسیار سمی است. ناحیه سینه […]