SPIGELIA (ریشه ضد کرم)

SPIGELIA (ریشه ضد کرم)

SPIGELIA (ریشه ضد کرم) به «ریشه ارغوانی» و یا «علف کرم» یکساله هم مشهور است، که اسم اخیرش، از خواص ضد انگل (کرم) آن مشتق شده است. این گیاه، به خانواده لوگانیاسه تعلق دارد. Pink root یا گیاهی که این دارو از آن تهیه می شود در زمان جالينوس و ارسطو بعنوان دافع و ضد […]