طب سوزنی و تاریخچه ای کوتاه

f6 1

طب سوزنی چیست؟ روش درمانی طب سوزنی ، بعنوان یکی از روشهای درمانی سنتی چین شناخته می شود که بصورت وارد کردن سوزنهایی مخصوص در نقاط مخصوصی از پوست تحت عنوان نقاط طب سوزنی و به هدف اکتساب نتایج درمانی صورت می پذیرد. تاریخچه طب سوزنی: این روش که در زبان چینی Jin Jiao نامیده […]