84773 768

آنچه در مورد سرما خوردگی نمیدانید!

فهرست مطالب

سرماخوردگی و دانستنی ها

با توجه به ورود به فصل پاییز و شیوع سرماخوردگی نکاتی در مورد سرما خوردگی و آنفلوآنزا خدمت شما ارائه می نماییم.لطفا این مطالب را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از این آگاهی بهره مند شوند.

  •  سرماخوردگی یک بیماری واحد نیست. یک نام عمومی برای بسیاری از بیماری هاست که علائمشان تا حدی به هم شبیه است، اما تفاوتهای بارزی دارند.
  • علائم سرماخوردگی، آلرژی تنفسی، آنفلوآنزا، سینوزیت، برونشیت، لارنژیت، فارنژیت و… تاحدی شبیه هم بوده و باید از هم تمیز داده شوند.

درمان سرماخوردگی

  • در صورت بروز علائم سرماخوردگی به پزشک مورداعتماد خود مراجعه کنید.اجازه ندهید دیگران با توصیه های غیرعلمی شما را به دردسر بیندازند.
توصیه های نادرست درمان سرماخوردگی
  • سرماخوردگی مساوی با آمپول و پنی سیلین نیست.نود درصد سرما خوردگی ها بدون هر دارویی بهبود می یابند.
  • با اصرار به پزشک برای تجویز آمپول در سرما خوردگی،تخم ترس و وحشت از پزشک و بیمارستان را در ذهن کودکانمان میکاریم.
  • در کشورهای پیشرفته برای کمتر از 5 درصد از سرماخوردگی ها آنتی بیوتیک تجویز می شود.برای تجویز آنتی بیوتیک به پزشکان اصرار نکنیم.
  • در موارد بسیار اندک سرماخوردگی که طبق تشخیص پزشک نیاز به آنتی بیوتیک میباشد،میتوان از آنتی بیوتیک خوراکی استفاده کرد.برای تجویز آمپول به پزشک اصرار نکنیم.

پیشگیری از سرما خوردگی

  • راه های جلوگیری از سرایت بیماری های عفونی تنفسی مانند آنفلوآنزا بسیار مهم است.هنگام بیماری از دستمال و ماسک استفاده کنیم تا کودکان نیز این کار را بیاموزند.
استراحت در سرماخوردگی
  • استراحت کافی بهترین راه بهبود سرماخوردگی است. کودک درون همه ما هنگام بیماری به استراحت،نوازش و توجه نیاز دارد.