anti

اگر از آنتی بیوتیک ها بدون تجویز پزشک استفاده کنیم باید بدانیم که …

فهرست مطالب

اگر از آنتی بیوتیک ها برای خود و اطرافیانمان بدون تجویز پزشک استفاده کنیم ،

به خاطر داشته باشیم که :

” آنتی بیوتیک ” ANTI BIOTIC

ANTI = ضد
BIOTIC = زندگی ، زیستی ، حیاتی

 

  • با مصرف نا به جای آنتی بیوتیک ، بسیاری از باکتری های مفید داخل بدن ما هم در کنار بقیه باکتری های بیماری زا از بین میروند .
  • با این کار رشد اقتصادی شرکتهای داروسازی خارجی و بدهکار بودن همیشگی وزارت بهداشت کشور خودمان را نیز تضمین میکنیم
  • ایران مقام اول دنیا در استفاده نا بجای آنتی بیوتیک ها را دارد و ما همچنان مقام اول را خواهیم داشت .
  • خود را در معرض عوارض متعدد و گاه خطرناک آنتی بیوتیکها قرار میدهیم .
  • مقاومت باکتری ها به داروها را افزایش داده و شانس درمان خود و دیگران را کم میکنیم .
  • اغلب سرماخوردگی ها منشاء ویروسی دارند و آنتی بیوتیکها روی بیماری های ویروسی اثر درمانی ندارند . پس مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در کنار ایجاد هزینه اضافه ، به سلامتی ما نیز آسیب میزند .