برگ سنا

نام علمی گیاه: Cassia Angustifolia
نام لاتین: Senna Alexandrina
نام ایرانی:سنا
طبع: گرم و خشک

موارد مصرف برگ سنا

برگ، میوه و تخم این گیاه در داروسازی کاربرد دارد. سازمان FDA این گیاه را به عنوان داروی لاکساتیو بدون نیاز به نسخه قبول کرده است.
سنا برای درمان هموروئید، روده تحریک پذیر (IBS) و کاهش وزن مصرف می شود.
میوه سنا اثر لاکساتیو ملایم تری نسبت به برگ سنا دارد. مصرف برگ سنا در دوره درمانی بلند مدت ممنوع است ، در حالیکه مصرف میوه آن محدودیت مصرف ندارد.
در صورت حاملگی از پزشک اجازه بگیرید و درصورت بروز اسهال آن دارو را قطع کنید.

مکانیسم اثر برگ سنا

سنوزیدها(sennosides) و سایر آنتروکینون های موجود در گیاه سنا عامل اصلی اثر ملین آن هستند. سنوزیدها حرکات گوارش را افزایش می دهند و آنتروکینون ها باعث تحریک دیواره روده و رفلاکس گوارش می شوند.