هومیوپاتی - واکسن کرونا

بعد از تزریق واکسن کرونا میتوانم داروی هومیوپاتی مصرف کنم؟

فهرست مطالب

بعد از شروع همه گیری کرونا این سوال  یکی از پر تکرار ترین سوالات بین مراجعان و درمان پذیران با طب هومیوپاتی است. در طی ماه های طی شده از زمان همه گیری کرونا تا کنون به تجربه دریافتیم که ای بیماری در مراحل اولیه و روزهای نخست با روش درمانی هومیوپاتی به راحتی قابل درمان است.

هومیوپاتی یک روش درمانی کل نگر است که در آن به ابعاد وجودی بیمار بطور همزمان پرداخته می شود . جسم ، احساسات و ذهن در فرد بیمار بطور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس علایم و نشانه ها دارو تجویز میشود.

بعد از شروع واکسیناسیون عمومی در کشور این سوال ذهن بسیاری از درمان پذیران هومیوپاتی را به خود مشغول کرده است که ارتباط واکسن کرونا با داروهای هومیوپاتی چگونه است و چه تاثیراتی بر یکدیگر دارند؟

آیا می توانم بعد از تزریق واکسن کرونا میتوانم داروی هومیوپاتی مصرف کنم؟

پاسخ:

بله ، هیچ تداخلی بین داروی هومیوپاتی و واکسن کرونا و واکسن های دیگر وجود ندارد. البته توصیه ما این است که:

  1. در صورتی که قصد تزریق واکسن کرونا دارید ، روز تزریق حداقل سه روز ( و در حالت ایده آل هفت روز ) با آخرین مرتبه ای که داروی هومیوپاتی مصرف کرده اید فاصله داشته باشد.
  2. در صورتی که واکسن کرونا تزریق نموده اید ، حداقل تا سه روز ( و در حالت ایده آل تا هفت روز ) از مصرف داروی هومیوپاتی خودداری نمایید.
  3. در صورت بروز عوارض ناشی از تزریق واکسن به پزشک و یا مراکز اورژانس مراجعه نمایید

 

احتمالا مطالعه این سوال و جواب ها برای شما نیز کمک کننده باشد:

تحت درمان هومیوپاتی هستم ، آیا اصلا به واکسن کرونا نیاز دارم؟

تحت درمان هومیوپاتی هستم ، آیا میتوانم واکسن کرونا بزنم؟