هومیوپاتی - واکسن کرونا

تحت درمان هومیوپاتی هستم ، آیا اصلا به واکسن کرونا نیاز دارم؟

فهرست مطالب

بعد از شروع همه گیری کرونا این سوال  یکی از پر تکرار ترین سوالات بین مراجعان و درمان پذیران با روش هومیوپاتی است. در طی ماه های طی شده از زمان همه گیری کرونا تا کنون به تجربه دریافتیم که ای بیماری در مراحل اولیه و روزهای نخست با روش درمانی هومیوپاتی به راحتی قابل درمان است.

هومیوپاتی یک روش درمانی کل نگر است که در آن به ابعاد وجودی بیمار بطور همزمان پرداخته می شود . جسم ، احساسات و ذهن در فرد بیمار بطور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس علایم و نشانه ها دارو تجویز میشود.

بعد از شروع واکسیناسیون عمومی در کشور این سوال ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است که با توجه به اینکه ، سیستم ایمنی فردی که تحت درمان با پزشکی هومیوپاتی است در حال تقویت شدن است ؛ آیا باز با چنین سیستم ایمنی چابکی نیاز به واکسن کرونا دارد؟

تحت درمان هومیوپاتی هستم ، آیا اصلا به واکسن کرونا نیاز دارم؟

پاسخ :

بله ، این درست است که فردی که تحت درمان با پزشکی هومیوپاتی است سیستم ایمنی قوی تری نسبت به قبل خود دارد. همچنین انتظار بر این است که چنین فردی در صورت ابتلا به کرونا (در صورت نداشتن بیماری های پر خطر از قبل) دوران بیماری راحت تری داشته باشد و زودتر بهبودی یابد ؛ اما علت تزریق واکسن اولا جلوگیری از ابتلا به بیماری و همچنین کمک به سیستم ایمنی جهت مقابله با تهاجم ویروس است . بنابراین ما توصیه میکنیم حتما واکسن کرونا تزریق نمایید.

احتمالا مطالعه این سوال و جواب ها برای شما نیز کمک کننده باشد:

تحت درمان هومیوپاتی هستم ، آیا میتوانم واکسن کرونا بزنم؟

بعد از تزریق واکسن کرونا میتوانم داروی هومیوپاتی مصرف کنم؟