درمان هومیوپاتی - واکسن کرونا

تحت درمان هومیوپاتی هستم ، آیا میتوانم واکسن کرونا بزنم؟

فهرست مطالب

بعد از شروع همه گیری کرونا این سوال  یکی از پر تکرار ترین سوالات بین مراجعان و درمان پذیران با روش هومیوپاتی است. در طی ماه های طی شده از زمان همه گیری کرونا تا کنون به تجربه دریافتیم که ای بیماری در مراحل اولیه و روزهای نخست با روش درمانی هومیوپاتی به راحتی قابل درمان است.

هومیوپاتی یک روش درمانی کل نگر است که در آن به ابعاد وجودی بیمار بطور همزمان پرداخته می شود . جسم ، احساسات و ذهن در فرد بیمار بطور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس علایم و نشانه ها دارو تجویز میشود.

بعد از شروع واکسیناسیون عمومی در کشور این سوال ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است که :

من که تحت درمان با روش هومیوپاتی هستم آیا میتوانم واکسن بزنم؟

پاسخ:

جواب ما به شما خیلی شفاف و دقیق این است : بله و حتما

کلیه بیمارانی که تحت درمان هومیوپاتی قرار دارند میتوانند واکسن کرونا تزریق کنند و هیچ تداخلی با روند درمانی آنها ندارد.

احتمالا مطالعه این سوال و جواب ها برای شما نیز کمک کننده باشد:

تحت درمان هومیوپاتی هستم ، آیا اصلا به واکسن کرونا نیاز دارم؟

بعد از تزریق واکسن کرونا میتوانم داروی هومیوپاتی مصرف کنم؟