دکتر جلال میرعبداله - پزشک هومیوپات - www.homeopath.ir

دکتر جلال میرعبداله

فهرست مطالب

شماره نظام پزشکی : ۱۲۶۲۸۸

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل سال ۸۸ دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران
شرکت در دوره‌های هومیوپاتی :
کلاسهای دکتر تهرانی،
کلاسهای آقای دکتر ناصری در آکادمی ناصری
و کلاسهای جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی :

مسئول پیشین روابط عمومی انجمن هومیوپاتی
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن هومیوپاتی
دارای مدرک پایه طب هوانوردی

کلینیک هومیوپاتی
کلینیک هومیوپاتی