دکتر مهرداد طبیب زاده - پزشک هومیوپات - www.homeopath.ir

دکتر مهرداد طبیب زاده

فهرست مطالب

شماره نظام پزشکی : 44940

ابتدای سال 1373 شروع کار طبابت،
در حدود سال 1376 شرکت در کلاسهای دکتر میرزازاده و شروع به یادگیری هومیوپاتی،
از اعضای اولیه انجمن هومیوپاتی در سال 1381 در جلسه سالن سازمان میراث فرهنگی و رسمیت یافتن انجمن هومیوپاتی ایران،
در سال 1383 شرکت در اولین دوره برگزاری آزمون RIHA
عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی ایران،
سال 1383 دریافت مدرک هومیوپاتی از مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه تهران (اولین و احتملا آخرین دوره)

 

کلینیک هومیوپاتی
کلینیک هومیوپاتی