f3 1

سایکوبیوتیک ها! آیا باکتری ها می توانند ویژگی های شخصیتی ما را تغییر دهند؟

فهرست مطالب

سایکوبیوتیک ها، ارگانیسم‌های زنده‌ای که با مصرف آنها بیماری های روانی بهبود می یابد، داروهای هومیوپاتی ای که پنجاه سال سابقه استفاده دارند. امروزه علاوه بر مشکلات دارویی و بهداشتی حاصل از باکتری ها، این موجودات به قهرمانان بهداشتی به دلیل نقش در تولید محصولات پروبیوتیک، تولید داروها و غیره تبدیل شده اند. باکتری ها بیشتر به جای آنکه بدن را سالم نگه دارند، بیشتر به تغییر ذهن ما کمک می کنند.

نتایج تحقیقی مبنی بر استفاده از باکتری ها و اثر آن ها بر روی رفتار و حالت و حافظه ی انسان ها منتشر شده است. در این تحقیق به ۲۲ مرد به مدت ۴ هفته کپسول های مشابهی داده شد؛ که در اتمام این آزمایش آن ها بیان کردند که میزان استرس روزانه آن ها کاهش یافته است. این افراد فکر می کردند که در این کپسول ها مواد شیمیایی یا دارویی وجود دارد، اما نکته قابل توجه این است که این کپسول ها حاوی باکتری بودند.

اما این پرسش پیش می آید که :

آیا با کمک باکتری ها می توان اختلالات مغز را تسکین داد؟

پاسخ این سوال مثبت است. مثلا باسیلوس ها بر تولید دوپامین و نور اپی نفرین کمک می کند.  بیفیدیوباکتریوم بر تولید گاما آمینوبوتیریک اسید تاثیر دارد. باکتری های انتروکوکوس و استرپتوکوکوس تولید سروتونین و اشریشیا بر تولید نوراپی نفرین و سروتونین اثر دارند. این اثر ممکن است با تولید سیگنال و یا اثر بر پیام آور تولید کننده ی این انتقال دهنده های عصبی یا نوروترانسمیترها باشد.

با دستکاری باکتری های روده ای ، دانشمندان متوجه تغییر رفتار حیوانات آزمایشگاهی و انسان ها شده اند. به طور مثال در موش ها با این تغییر باکتریایی، حالت وی از مضطرب به جسور تغییر پیدا کرد. این نتایج نشان میدهند که باکتری ها در روده می توانند باعث تغییر خلق و خوی افراد شوند و در اختلالات روانی مثل اضطراب و افسردگی نقش داشته باشند.

کریستین تیلیسش (Kirsten Tillisch) متخصص گوارش بیان می کند که ما تحت کنترل این باکتری ها هستیم. وی بیان می کند که این کنترل در افراد مختلف متفاوت است.

سایکوبیوتیک

به ارگانیسم‌های زنده‌ای که با مصرف آنها بیماری های روانی بهبود می یابد سایکوبیوتیک گفته می شود.
جالب است بدانید که امروزه به طور وسیعی از پیوند مدفوع برای انتقال جمعیت میکروبی سالم و موثر در درمان عفونتهای گوارشی مقاوم به آنتی بیوتیک مثل عفونت با کلستریدیوم دیفیسیل استفاده می شود. نکته حائز اهمیت این که طب هومیوپاتی با علم به این مسئله بیش از نیم قرن است که از باکتریهای روده ای داروهایی بسیار قوی برای درمان بیماریهای سخت تهیه دیده است.