m3 2

سندرم تونل کارپال CTS و درمان آن توسط طب هومیوپاتی

فهرست مطالب

CARPAL TUNEL SYNDROM

علائم این مشکل عموما به این صورت است که فرد احساس بی حسی NUMBNESS یا گز گز و سوزن سوزن شدن . PARESTHESIA TINGLING و درد PAIN در انگشتان دست FINGER خود خصوصا انگشت شست و دو یا سه انگشت بعدی دارد. این مشکلات هنگام کار کردن و یا شب هنگام خواب بیشتر می شود.
به خاطر این مشکل انجام فعالیت با دست HAND دچار محدودیت می شود .عموما تورم و التهاب کانالی که عصبی به نام عصب مدین MEDIAN NERVE از آن عبور می کند باعث این وضعیت می شود.بیماری های متعددی باعث این مشکل می شوند از جمله دیابت DIABETUS ، اختلال تیرویید THYROID، اختلال یون کلیسیم CALCIUM و سدیم NATRIUM ، تجمع مایعات در بدن و مشکلات دفعی ، آسیب های مکانیکی مچ دست و…

درد مچ دست
درد مچ دست

در موارد خفیف سندرم تونل کارپال CTS  که ناشی از کار زیاد و آسیب فیزیکی به مچ دست میباشد ، استراحت و استفاده از مچ بند باعث بهبود علائم میشود.در مواردی که یک اختلال و بیماری زمینه ای در بدن وجود داشته باشد ، لازم است ابتدا آن بیماری درمان شود. مثلا بیماری تیرویید و یا مشکل سدیم و تجمع آن در بدن برطرف گردد.

در موارد بسیار شدید نیز جراحی SURGERY انجام می شود. لازم به یاد آوری است که تا زمانی که مشکل زمینه ای برطرف نشود، انجام جراحی و یا تزریق کورتون در محل تنگی کانال ، به صورت محدود و موقت مشکل را برطرف می نماید و عارضه مجددا در همان دست و یا مچ طرف مقابل عود می نماید.

با توجه به بیماری زمینه ای فرد و علائم خاصی که هر فرد در ناحیه مچ و دست خود از آن شکایت دارد، درمان دارویی TREATMENT ویژه ای در طب هومیوپاتیHOMEOPATHY  تجویز می شود و پاسخهای درمانی مطلوبی در بیماران مشاهده می شود .

این مشکل به صورت بسیار موثر و مطلوبی با درمان دارویی طب هومیوپاتی درمان می گردد. با تنظیم برخی الکترولیتها و عناصر مهم مانند کلسیم و سدیم، همچنین برطرف شدن التهاب در ناحیه مچ و کنترل بیماری هایی مانند دیابت و یا مشکلات تیرویید و… این عارضه نیز برطرف خواهد شد.