IMG10300391

سه عکس و سه نکته زیبا در مورد سرماخوردگی!

فهرست مطالب

رعایت بهداشت هنگام بیماری

یکی از علامتهای رایج سرماخوردگی عطسه کردن است. عطسه کردن بدون رعایت اصول بهداشتی باعث پرتاب قطرات آلوده ترشحات دهان و بینی با سرعت زیاد و به طول چند متر می شود.اگر باور ندارید عکس زیر را ببینید !

پرتاب قطرات بزاق و بینی هنگام عطسه

در عکس بالا اتفاقی که حین عطسه کردن رخ می دهد را مشاهده می کنید. جلوگیری از سرایت بیماری های اپیدمیک (همه گیر) مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگی بسیار اهمیت دارد. بهترین کار این است که این موضوع را از خردسالی به کودکان بیاموزیم.

ما و سرماخوردگی !

ابتلا به سرماخوردگی بیش از اینکه به میکروبی خاص مرتبط باشد،به استعداد بدن ما مرتبط است،کاهش سطح انژی و توان سیستم ایمنی؛بدن را مستعد سرماخوردگی مینماید.چه بسیار افرادی که در معرض ویورس سرماخوردگی و یا آنفلوآنزا بوده اند اما بیمار نشده اند. زیرا انرژی و توان سامانه ایمنی بدنشان در حد مطلوبی بوده است .

سرماخوردگی و باورهای نادرست !

سرماخوردگی فرصت خوبی است تا از هیاهوی زندگی دور شویم و آرام و قرار بگیریم، به درون خود بنگریم و ببینیم چه شد که خودمان زمینه بیماری خود را فراهم کردیم .

آمپول و سرماخوردگی کودکان!

از خوددرمانی در سرماخوردگی کودکان بپرهیزید.به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمایید و به او اطمینان دهید اصراری به مصرف دارو،خصوصا آنتی بیوتیک و کورتون ندارید. هر سرماخوردگی به پنی سیلین و آمپول نیاز ندارد. با اصرار به پزشک برای تزریق آمپول باعث ترس خردسالان از پزشک می شویم .

سرماخوردگی کودکان مساوی آمپول زدن نیست !

اگر می خواهید نوشته های ساده و کوتاه در مورد سرماخوردگی ببینید، اینجا کلیک کنید.