IMG10300391

رعایت بهداشت هنگام بیماری

یکی از علامتهای رایج سرماخوردگی عطسه کردن است. عطسه کردن بدون رعایت اصول بهداشتی باعث پرتاب قطرات آلوده ترشحات دهان و بینی با سرعت زیاد و به طول چند متر می شود.اگر باور ندارید عکس زیر را ببینید !

پرتاب قطرات بزاق و بینی هنگام عطسه

در عکس بالا اتفاقی که حین عطسه کردن رخ می دهد را مشاهده می کنید. جلوگیری از سرایت بیماری های اپیدمیک (همه گیر) مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگی بسیار اهمیت دارد. بهترین کار این است که این موضوع را از خردسالی به کودکان بیاموزیم.

ما و سرماخوردگی !

ابتلا به سرماخوردگی بیش از اینکه به میکروبی خاص مرتبط باشد،به استعداد بدن ما مرتبط است،کاهش سطح انژی و توان سیستم ایمنی؛بدن را مستعد سرماخوردگی مینماید.چه بسیار افرادی که در معرض ویورس سرماخوردگی و یا آنفلوآنزا بوده اند اما بیمار نشده اند. زیرا انرژی و توان سامانه ایمنی بدنشان در حد مطلوبی بوده است .

سرماخوردگی و باورهای نادرست !

سرماخوردگی فرصت خوبی است تا از هیاهوی زندگی دور شویم و آرام و قرار بگیریم، به درون خود بنگریم و ببینیم چه شد که خودمان زمینه بیماری خود را فراهم کردیم .

آمپول و سرماخوردگی کودکان!

از خوددرمانی در سرماخوردگی کودکان بپرهیزید.به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمایید و به او اطمینان دهید اصراری به مصرف دارو،خصوصا آنتی بیوتیک و کورتون ندارید. هر سرماخوردگی به پنی سیلین و آمپول نیاز ندارد. با اصرار به پزشک برای تزریق آمپول باعث ترس خردسالان از پزشک می شویم .

سرماخوردگی کودکان مساوی آمپول زدن نیست !

اگر می خواهید نوشته های ساده و کوتاه در مورد سرماخوردگی ببینید، اینجا کلیک کنید.