«صفر»؛-دکتر-مسعود-ناصری

کتاب «صفر»؛ تولد و مرگ در فیزیک جدید

فهرست مطالب

«صفر» نوشته دکتر مسعود ناصری

 

کتاب «یک» دنیای شعور را معرفی می‌کند و کتاب «صفر» بر دنیای مکمل دنیای شعور، یعنی دنیای اجسام مادی تمرکز دارد.

 

 

 

 

خواندنی‌های کتاب «صفر»:

  • سفر در زمان و مفهوم آن؛
  • موجودات با ابعاد بالاتر و برداشت آن‌ها از ما؛
  • چگونه یک اثر هنری شاهکار و یا یک نفر نابغه می‌شود؛
  • واقعیت‌هایی که توهم فرض می‌شوند و توهم‌هایی که واقعیت دارند؛
  • پیدایش جهان و چگونگی شکل گیری ساختار پیچیده و نظم شگفت آور آن؛

کتاب صفر بر دنیای مکمل دنیای شعور، یعنی دنیای اجسام مادی تمرکز دارد.

«صفر»؛ دکتر مسعود ناصری
«صفر»؛ دکتر مسعود ناصری