یک؛-دکتر-مسعود-ناصری

«یک»؛ کوانتوم، عرفان و درمان

فهرست مطالب

«یک»؛ دکتر مسعود ناصری

کتاب «یک؛ کوانتوم، عرفان و درمان»

نوشته‌ی «مسعود ناصری» به نظریه‌ی داناک و بررسی فلسفه‌ی پزشکی هومیوپاتی از طریق آن می‌پردازد.

در توضیح پشت جلد آمده است:
«این کتاب مجموعه‌ای است از شاخه‌های گوناگون علم: فلسفه، عرفان، فیزیک، بیولوژی و پزشکی که به زبان ساده نوشته شده است، و برای اولین بار در دنیا نظریه‌ی نوینی به نام نظریه‌ی داناک را ارائه می‌کند که بیولوژی و فیزیک مدرن را به هم پیوند می‌زند.

 

 

تعریفی جدید و بنیادی از سلامتی، بیماری و مداوا ارائه می‌کند که می‌رود تا ستون‌های مداوای قرن ۲۱ را پایه‌ریزی کند. به دنبال یافتن تعریفی درست برای زندگی و واقعیت است! به توجیه و تشریح علت بیماری‌های مختلف می‌پردازد. از آب حیات می‌گوید؛ آبی که هر چیز می‌تواند باشد مگر آب. از پندارها می‌گوید و این که انسان اندیشه است و اندیشه انسان و سرانجام از بازیابی انسان گمشده شیخ دنیایی دیگر و از نو آدمی!»

 

یک؛ دکتر مسعود ناصری
یک؛ دکتر مسعود ناصری