چالش 6 هفته سلامتی و کاهش وزن

چالش سلامتی و تناسب وزن

فهرست مطالب

  • رژیم غذایی متناسب با متابولیسم شما مبتنی بر رژیم غذایی مدیترانه ای زیر نظر پزشک متخصص تغذیه
  • برنامه ورزشی متناسب با متابولیسم و شرایط و مشکلات احتمالی فیزیکی شما توسط پزشک متخصص طب فیزیکی
  •  پشتیبانی کامل در طی درمان