انواع سرماخوردگی

سرماخوردگی

سرماخوردگی ها به چند دسته تقسیم می شوند: گروه اول : سرماخوردگی های ویروسی یا باکتریایی که خود محدود شونده بوده و با سطح سلامتی و تغذیه و روحیه و انرژی فرد ارتباط دارد. به درون خود توجه کنید. آیا ارتباطی بین شادبودن و داشتن روحیه و انرژی بالا وتغذیه مناسب و سبک زندگی درست […]