داروی هومیوپاتی ALUMINA (اکسید آلومینیوم)

داروی هومیوپاتی ALUMINA (اکسید آلومینیوم)

ALUMINA (اکسید آلومینیوم) فرآورده ای از آلومینیوم اكساید است که بصورت یک ماده معدنی با سختی زیاد که به شکل تیره و ناخالص به صورت سنگ سمباده یافت می شود توصیف می گردد و وقتی که رنگی باشد، به صورت یاقوت قرمز مایل به سیاه، یاقوت کبود، یاقوت معمولی، زمرد یا یاقوت ارغوانی خواهد بود. […]

ALOE VERA (صبر زرد)

ALOE VERA

ALOE VERA (صبر زرد) در برقراری تعادل فیزیولوژیکی بعد از مصرف دارو بسیار خوب عمل می‌کند مخصوصن زمانی که عوارض دارو و بیماری در هم رفته و مجموعه شلوغی ایجاد شده باشد. در توصیف این داروی فوق العاده، دکتر M. Choudhury اشاره می کند که نوشتن متریامدیکا بدون Aloe مثل نوشتن رمان بدون قهرمان است. […]