طب مکمل یا Alternative medicine چیست؟

طب مکمل

کلیه روشهای درمانی بجز پزشکی رایج که در نقاط مختلف دنیا رواج دارد و برای درمان انواع بیماری ها و مشکلات استفاده می شود را طب مکمل یا طب جایگزین Alternative medicine می‌نامند. طب مکمل از نظر سازمان بهداشت جهانی شامل حدود 90 رشته می شود که برای مثال می توان از طب سوزنی، طب […]

آیا پزشکی هومیوپاتی قانونی است؟

جایگاه قانونی پزشکی هومیوپاتی

جایگاه قانونی پزشکی هومیوپاتی پزشکی هومیوپاتی از تاریخ 7 آبان 1374 در شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک روش درمانی به تصویب رسیده است. همچنین در سال  1381  برای هماهنگی در امور مربوط به این روش درمانی و توسعه و پیشرفت هومیوپاتی  ،   ” انجمن هومیوپاتی ایران ”تشکیل شد. […]